Kuntavaaliteemat 2021


Koronakriisi aiheuttaa merkittäviä tulovero- ja yhteisöverotulojen menetyksiä Helsingin kaupungille. Kaupungin lainakanta tulee nykyisestä 1MRD:n euron tasosta merkittävästi nousemaan seuraavan neljän vuoden aikana. Pahin uhkakuva vuotuisesta 600 miljoonan lainakasvusta vuosittain, ei ainakaan syksyn budjettineuvottelujen aikana toteudu, vaan raamissa on keskustelut n.200-300 miljoonan vuotuisesta lainan kasvusta, joka sekin aiheuttaisi nykyisen velan 2-3 kertaistumisen seuraavan neljän vuoden aikana. Perussuomalaiset ajavat tiukkaa budjettikuria sen osalta, että sen mukaan jaetaan mitä on tuloja. Tämä on vastuullista politiikkaa ajatellen tulevia sukupolvia, eikä saata myöskään kuntataloutta tulevaisuudessa pulaan, kun korot väistämättä nousevat ja lainanhoitokulut kasvavat. Nyt on entistä tärkeämpää, että keskitytään varojen jaossa niihin ihmisiin, jotka ovat tätä maata rakentaneet ja pidetään huolta myös heikommassa asemassa olevista Helsinkiläisistä. Palveluita pitää karsia maailman parantamisen lisäksi kaikista niistä palveluista, jotka eivät ole välttämättömiä tai lakisääteisiä niiden osalta, jotka eivät tätä yhteiskuntaa ole olleet rakentamassa, muussa tapauksessa leikkaukset tulevat väistämättä kohdistumaan kantasuomalaisiin puolustukyvyttömiin ja heikommassa asemassa oleviin. Nyt esim. Helsinki-lisää ollaan leikkaamassa alle 2-vuotiailta lapsiperheiltä, kun edellisenä vuonna tehty heikennys alle 3-vuotiaiden lasten perheille, olisi pitänyt peruuttaa.

Nyt on tärkeää, että saadaan todellisia vaikuttajia Helsingin politiikkaan. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, miten infra- ja liikennehankkeet toteutetaan sekä mahdollistetaan Helsinkiläisten lapsiperheiden liikkuminen Helsingissä kaikilla liikennevälineillä. Kaupunkibulevardisointia edistävät toimenpiteet erityisesti Tuusulanväylällä tulee estää. Vastustamme ruuhkamaksuja ja suunniteltuja tietulleja.

Perussuomalaiset on ainoa yksityisautoilua puolustava puolue Helsingissä. Autoilusta johtuvia kustannuksia ei tule enää lisätä. Pormestari Vapaavuori on ilmoittanut, että liikennesuunnittelu kaupungissa perustuu tietulleihin, koko kaupungin kattavaan maksulliseen pysäköintiin ja autoilun hankaloittamiseen kantakaupungissa, eikä ole tätä vastustanut. Perussuomalaiset ovat näitä hankkeita järjestelmällisesti vastustaneet. Perussuomalaiset tekivät 22.3.2020 Kaupunginvaltuuston kokouksessa ponnen, jossa kaikki liikennemuodot myös yksityisautoilu otettaisiin huomioon Hernesaaren asuntorakentamisen kaavoittamisen yhteydessä, jotta otettaisiin opiksi Jätkäsaaren liikenteellisistä ongelmista. Pontta kannatti vain 10 valtuutettua. Huomionarvoista asiassa on se, että sitä kannatti vain yksi kokoomuksen valtuutettu. https://www.suomenuutiset.fi/perussuomalainen-helsingin-valtuustoryhma-hernesaaren-liikennesuunnittelu-perustuu-oletettuihin-ruuhkamaksuihin-ja-koko-helsingin-maksulliseen-pysakointiin-nain-ei-voi-olla/

Terveydenhoito, vanhuspalvelut ja omaishoito tulee taata ensisijaisesti henkilöille, jotka ovat tänne veroeuroja maksaneet. Mikään yhteiskunta ei kestä, jos palveluita kuormitetaan yli sen kantokyvyn. Ei ole oikein, että oman maan kansalaiset jäävät palveluiden ulkopuolelle, vain sen takia, että sosiaaliturva suosii laittomasti maassa olevia tai Euroopan ulkorajoilta tänne paremman sosiaaliturvan perässä tulleita. Laittomasti maassa olevien tukipalvelut tulee lakkauttaa ja ohjata heidät palautusjärjestelmään valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Tämä toiminta pitää Helsingissä pysäyttää välittömästi ja nyt on viimeiset hetket tehdä se 2021 kuntavaaleissa. Kaupungissa pitää pystyä liikkumaan turvallisesti ja pelkäämättä. Kaupungin ei tule edistää laittomuuksia, eikä sallia myöskään piikityshuoneita huumeriippuvaisille, vaan ohjata heidät hoitoon.

Toisen asteen koulutuksessa maksuttomuus tulee rajata helsinkiläisille vähävaraisille perheille. Ei ole oikein, että Helsinki maksaa Espoon, Vantaan ja Kauniaisista tulevien oppilaiden opetuksen ja oppivälineet sekä tarjoaa opiskelun jatkopaikat heille.

Taistelu Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta jatkuu. Toiminta strategisena varakenttänä Helsinki-Vantaalle ja sähköisen ilmailuliikenteen edelläkävijänä, jonka ansiosta ilmailun päästöjä vähennettäisiin, ollaan vihreiden toimesta torpedoimassa. Myöskään alueen luontoarvoja ei huomioida Perussuomalaisten kannattamalla YVA-menettelyllä, jossa ympäristön luontoarvot otettaisiin huomioon, tätäkin vihreät vastustivat äänestyksessä yksimielisesti. Helsingissä rakennetaan tällä hetkellä ennätysmäärä uusia asuntoja ja tällä hetkellä eri kaupunginosissa ei rakenneta, kuin murto-osa niistä asunnoista, joita sinne on kaavoitettu. Syynä asuntojen korkea hinta, ylitarjonta ja rakentamisen kalleus tällä hetkellä.

Hekan asuntojen jakoperusteisiin pitää luoda aiemmin ollut pisteytysmalli, jolloin kantasuomalaiset ja asuntoa pitkään jonottaneet ovat etusijalla jakoperusteissa, eikä turvapaikkaturismilla ohiteta oikeita asunnontarvitsijoita. Sosiaaliperusteinen asumisen tukeminen pitää kohdistaa kantasuomalaisiin helsinkiläisiin, eikä syrjiä heitä, kuten tällä hetkellä tapahtuu. Helsinki ei voi toimia koko maailman sosiaalitoimistona.

Taantuman merkit olivat jo ilmassa ennen koronakriisiäkin, uuden viherpunahallituksen ansiosta. Suomen suurin 1,6 mrd sellutehdashanke ja sen työllistävät vaikutukset on estetty, mahdollisiin rakennusaikaisiin päästöihin vedoten. Toimintakunnossa ollessaan tehdas olisi maailman parhaiten ympäristöasiat huomioon ottava sellutehdas, joka ei tuottaisi toimiessaan juuri ollenkaan ilmastopäästöjä. https://yle.fi/uutiset/3-11126047

Ympäristöasioissa Perussuomalaiset ovat Suomen ympäristöystävällisin ja rationaalisin puolue. Teollisuuden alasajo ideologisin perustein tulee estää ja ilmaston päästöjen suhteen tulee toimia vastuullisesti ja kaukonäköisesti toimijoiden resurssien mukaisesti ja työpaikkojen turvaamiseksi. Lähiruokatuotanto ja omavaraisuus myös liha- ja maitotuotteiden osalta on varmistettava, eikä kasvatettava hiilijalanjälkeä tuomalla elintarvikkeita toiselta puolelta maapalloa.

Vihreiden tekemät linjaukset paikallispolitiikassa ja valtion tasolla täytyy estää seuraavissa vaaleissa. Kaupungin tulee varmistaa riittävän monipuolisen proteiinipitoisen ruoan saanti myös maito ja lihatuotteiden osalta kouluissa ja vanhustenhoitopalveluissa jatkossakin, eikä ideologisista syistä viedä puolustuskyvyttömiltä vanhuksilta liharuokaa heidän lautaseltaan.

Nyt tapahtuneen korona-epidemian seurauksena tulee huomioida mm. riskialttiit kohderyhmät, vanhukset ja hengitystiesairauksista kärsivät. Nyt eduskunnan tekemä päätös rajojen sulkemisesta Pandemian johdosta kansallisen terveysuhan vuoksi, tulee koskea kaikkea ulkomailta tulevaa siirtolaisuutta ja riskiryhmiä ilman poikkeuksia.

Taloustilanne tulee infektion seurauksena dramaattisesti muuttumaan ja työllistyminen sekä yritysten toimintaedellytysten jatkuminen on vaakalaudalla. Paikallistasolla pitää ottaa käyttöön realistiset elvyttävät toimenpiteet, jotta laskukaudesta selviydytään. Helsingin kaupunki lähtee elvyttämään taloutta investointien kautta ensi vuonna ennätyssuurella lähes 1 mrd investointipaketilla, joka tulee "toivottavasti" toimimaan vastareaktiona ennustuksissa olevalle talouden laskusuhdanteelle ja minimoimaan siitä aiheutuvat haitat. Elvytystoimenpiteet eivät kuitenkaan saa olla ylimitoitettuja, eivätkä johtaa kaupungin ylettömään hallitsemattomaan velkaantumiseen pidemmän päälle. Voidaankin pohtia olisiko epävarmana aikana esim. 600 miljoonan investointitahti ja lisävelkaantumisen estäminen riittävää?

Tuleva soteuudistus tulee viemään kaupungilta 13,26%. verotuloina. Vuosittain (n. 1,5 mrd) verotusoikeuden siirtyessä maakuntahallinnolle, velkojen yhä jäädessä kaupungille. Tähänkin on tulevaisuudessa hyvä varautua ja kuinka tämä tulojen alenema pystytään paikkaamaan? Tähän myös kaupungin talouspäälikkö on ilmaissut huolensa ja Perussuomalaiset ovatkin vaatineet sopeuttamisohjelmaa lainanoton vastineeksi, tämäkin ehdotus tyrmättiin budjettineuvotteluissa.

Työ kansalaisten etujen eteen ajamiseksi jatkuu ja periksi ei anneta.

Kuntavaaliteemat 2017

Kannatan Malmin lentokentän säilyttämistä. Lentokenttä on liikennemääriltään ylivoimaisesti Suomen toiseksi vilkkain. Kenttä on mm. yksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta Europa Nostra-järjestön mukaan. Lisäksi lentokenttä kokonaisuutena kuuluu World Monuments Fundin sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle. Kenttä kiitoratoineen sopii suoperäiselle Malmin alueelle ihanteellisesti, johon asuntorakentaminen ilman kallista paalutusta suo- ja savimaastoon on mahdotonta. Naapurissa on mm. Tattarisuo. (Malmin uhanalaisten eläimistön suojelusta lisää.)

Kerjäämisen kieltäminen pitää saada takaisin kaupungin järjestyssääntöihin. Tällä hetkellä kerjäämässä olevat henkilöt luovuttavat tulonsa järjestäytyneelle rikollisuudelle. Kerjäämisen kieltäminen järjestyssäännöissä vähentäisi rikollisuutta ja lisäisi viihtyvyyttä kaupungilla kulkiessa.

Talonkirjaotteet takaisin taloyhtiöihin. Taloyhtiön on hyvä tietää kuka huoneistossa virallisesti asuu, tällöin esim. jälleenvuokraaminen ja asunnolla keinottelu vaikeutuisi. Lisäksi ikuinen riidanaihe vesimaksu, saataisiin oikeudenmukaisesti perittyä osakkailta todellisen henkilöluvun mukaan.

Vanhusten kotona asumista on järkeistettävä ja tuettava riitävästi. Tulee kaupungille huomattavasti halvemmaksi kuin laitospaikka. Esim. naapurissani asuva vanhempi rouva, sairastanut syöpää ja saanut sydämentahdistajan. Tällä hetkellä näkökyky lähes mennyt. Kaupunki ottanut pois siivouspalvelun, koska saa eläkettä 11 euroa yli vaaditun rajan. Henkilö on kuitenkin koko ikänsä tänne veronsa maksanut.(vastaavia tapauksia on useita)

Kaupungin rahojen antaminen vastikkeetta maahantulijoille on järkyttävää, kun omia työttömiä ja huonossa asemassa olevia ei ole autettu tai lisäsäästöjä tehdään heiltä. Laittomasti maassa olevien tuet pois, asutus palautuskeskuksiin ja pikakäännytys maasta pois. (Iltalehdessä Poliisin ylijohtaja Paatero) (Asumispakkolaki voimaan, Helsingin kaupungin antamat ilmaiset terveyspalvelut paperittomilta pois .) Miksi valtion taholta ei esim. poisteta lapsilisiä suurituloisilta ja porrasteta lapsilisän maksua verollisiksi esim. 50000 euroa vuodessa ansaitsevilta talouksilta niin, että se loppuu 70000 euron kohdalla kokonaan. Tällöin pienistä lapsilisistä ei tarvitsisi periä veroja lainkaan. (Lisäksi lapsilisiä ei tulisi maksaa henkilöille, jotka eivät ole syntyneet Suomessa tai olleet syntyperäisiä Suomen kansalaisia.)

Vihreiden järjetön Helsingin Energian hiilivoimaloiden ennenaikainen alasajo on lopetettava. Alasajo ja uusien "vaihtoehdottomien" enerigiatuotantolaitosten rakentaminen tulee maksamaan Helsingin veronmaksajille n.1,5 miljardia menetettyinä verotuloina ja uusina rakennuskustannuksina. Hiilivoimalat toimivat meillä hätävoimaloina, joilla tuotetaan talvenpakkasilla tarvittava lisäenergia. Lisäksi voimalat ovat päästöiltään maailman puhtaimpia ja energiahyötysuhteiltaan maailman huippuluokkaa.

Vastustan Guggenheimia Helsinkiin.On järjetöntä lähteä antamaan kaupungin tontteja parhailta paikoilta ja vielä osallistumaan rakennuskustannuksiin utopistiseen hankkeeseen, jonka vuosikustannukset ovat satoja miljoonia ylläpidollisesti ja royalti-maksujen muodossa vuosittain, kun kaupungilla on tälläkin hetkellä lähes 2 miljardin euron velat. (Käytetään sekin Kaupungin alihintaan tarjoama tontti vaikkapa asuntorakentamiseen.)

Onneksi järki voitti lopulta kaupunginvaltuuston äänestyksessä!

Vastustan ehdottomasti Suurmoskeijan rakentamista. On paskapuhetta sanoa, että ihmiset saadaan integroitua yhteiskuntaan järjestetämällä heille omia tiloja. Maailmalta on kokemusta, että ihmiset vain radikalisoituvat niissä. (mm. Kanada, Saksa, Helsingin Sanomien poistama artikkeli, IS28.02.2017Berliinin jättioperaatio 450poliisia sulki moskeijan ISiS-kytkösten takia)


Kaupungin pitäisi perustaa (omistama/osaomistama) rakennusliike. Se voisi olla ratkaisu tuottaa edullisempia vuokra-asuntoja Helsinkiin. Tällöin tuotanto pystyttäisiin tekemään lähes nollakatteella ja mikäli voittoa tulisi, se tulisi käyttää rakennettujen asuntojen käyttömenojen kattamiseen.

Asuntojenjako perusteihin pitäisi luoda osittainen pisteytysjärjestelmä . Tällöin Helsingissä asuneet saisivat tietyn määrän pisteitä, kaupunkiin/valtiolle veroja maksaneet tietyn verran (standardi pistemäärä, ei veromäärien mukaan eli maksumäärällä ei ole vaikutusta, vaan maksuajalla.) Ilman asuntoa asuntojonossa olleet saisivat pisteitä sen mukaan, kuinka kauan ovat jonossa olleet jne. Ei ohituskaistoja turvapaikanhakijoille.

Kruunuhaan silta, järjettömän kallis kävelytie (talvipakkasilla sillalla tuskin näkyy kävelijöitä tai pyöräilijöitä). Kaupunki on rahoittamassa hanketta, jossa raitiovaunut eivät käytä siltaa yöaikaan (n.6h vuorokaudesta, joka tekee vuodessa n.90 päivää, jolloin silta ei olisi käytössä). Tällöin sillan tyhjäkäyttö tulee maksamaan Helsingille "n.miljoonan päivässä", olisiko ollut järkevämpää rakentaa se myös autokäyttöön? Tai vaihtoehtoisesti, kuinka monta vuokra-asuntoa olisi rakennettu sillä n.700 miljoonalla, jonka silta tulee todellisuudessa maksamaan.

Ei kaupunkibulevardeille sekä rakentamiselle keskuspuistoon. Uusi Helsingin yleiskaava on pikaisesti muutettava. Utopistiset kaupunkibulevardihankkeet, joilla estetään yksityisautojen tulo sisäänajoväylien kautta kaupunkiin tuo älyttömät ruuhkat kaupungin ympärille. MM. Pirkkolan ja Maunulan alueelle keskuspuistoon suunnitellut rakennushankkeet tuhoavat koko alueen. Tätäkin hanketta vihreät ovat olleet ajamassa.